Żłobek w Piotrkowie Kujawskim

Rekrutacja

Rok 2024/25

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 2024/25

Zarządzenie Kierownika żłobka

Karta zapisu do żłobka 2024/2025.

Oświadczenie o wielodzietności i  uczęszczaniu rodzeństwa do żłobka 2024/2025

Oświadczenie o zatrudnieniu 2024/2025

Lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka na rok szkolny 2024/ 2025

Lista dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka na rok szkolny 2024/2025

 

 Rok 2023/24

Karta zapisu do żłobka 2023/2024

Oświadczenie o wielodzietności 2023/2024

wiadczenie o zatrudnieniu 2023/2024